Hizmetler

Dava, Tahkim ve Alternatif Çözümler

Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahk...

Detay..

Enerji Hukuku

Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan ...

Detay..

Fikri Mülkiyet Hukuku

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin ...

Detay..

Gayrimenkul Hukuku

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiye...

Detay..

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz özelikle kurumsal icra konusunda şi...

Detay..

Ceza Hukuku

Ceza Avukatı
Türkiye sınırları içerisinde g...

Detay..

İş Hukuku

Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizm...

Detay..

Maden Hukuku

Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde ...

Detay..

Rekabet Hukuku

Müvekkilimiz şirketlere Rekabet Hukuku kaps...

Detay..

Sermaye Piyasası Hukuku

Büromuz, payları Borsa İstanbul’da işlem gö...

Detay..

Spor Hukuku

DENİZ SEZGİN Hukuk Bürosu nezdinde, özellik...

Detay..

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri ...

Detay..

Ticari Sözleşmeler

Müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence a...

Detay..

Uluslararası Hukuk

Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde huk...

Detay..

Vergi Hukuku

Büromuz vergi hukuku gibi teknik bir konuda...

Detay..

Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku

Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğ...

Detay..