Deniz Ticaret ve Taşımacılık Hukuku


Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması, 

Donatan, taşıyan, taşıtan, yükleten, gönderilen ilişkileri, 

Avaryalar, çatma, kurtarma, yardım meseleleri, 

Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hakları ve teminatları, 

Navlun ve taşıma araçları sigortaları, konşimentolar, belgelendirme, test ve gözetim sözleşme ve uygulamaları, 

Deniz Ticaret Hukuku uyuşmazlık çözümü ve alacak icra takibi hizmetleri 

Gemi tutuklama, tutuklu gemiyi kurtarma, 

Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar, 

Yükün hasarı, ziyaı ve kaybı, 

C/P ihtilafları, çatma, yardım ve kurtarma, müşterek avarya, 

Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki, 

Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, 

Gemi üzerine ipotek tesisi ve deniz hukukunun cari olduğu diğer tüm konularda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlamak.