Şirketler ve Ticaret Hukuku


Türk hukuk sisteminin özellikle şirketleri etkileyen iki önemli kanunu olan Ticaret ve Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmelerin mevcut sözleşmelerini gözden geçirmelerini ve yeni düzenlemeleri sözleşmelere uygulamasını gerektirmiştir. Kanunlardaki değişikliklerin şirketlerin sözleşmelerini, yönetim organları işleyişini ve denetim esaslarını önemli ölçüde farklılaştırması hukuki desteği gerekli kılmıştır. Bu bağlamda büromuz şirketlere yeni kanunların uygulanmasında yardımcı olmaktadır.

Büromuz, genel olarak ticaret hayatının her aşamasında hukuki çözümlere ihtiyaç duyabilecek şirketlere günlük işleyişte karşılaştıkları hukuki sorunlarda ve dönemsel olarak hukuki destek gerektiren yönetim kurulu ve genel kurul işlemlerinde hizmet vermektedir. Sermaye artırımları ve indirimlerinin ve bu işlemlerin farklı usüllerde kullanılmasının hukuka uygunluğu konusunda şirketlere görüş vermekteyiz.

Ayrıca şirketlerin ulusal ve yabancı şirket kuruluş işlemlerini ve irtibat bürosu kuruluşlarını yapmaktayız. Sermaye Piyasası, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler, Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi, portföy yönetimi alanlarında değişen kanun ve tebliğlere göre hukuki görüş bildirmekteyiz.

Şirket birleşme ve devralmaları ile alım ve satımları şirketlerin önemli ticari faaliyetlerindendir. Bu tip önem arzeden ticari işlemlerin her adımının önceden belirlenen plana uygun olarak yerine getirilmesi gerekir. Büromuz hem alıcı hem de satıcı tarafta yer alarak risklerin yönetilmesi, tarafların ticari çıkarlarının korunması ve işlem sözleşmelerinin hazırlanması konularında tecrübelidir.

Haksız rekabetin önlenmesi ile Tüketicinin Korunması Kanununa dair işlemlerde de avukatlarımız destek vermektedirler.

Ticaret hukuku kapsamında müvekkilimiz şirketlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;
» Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık,
» Şirketler topluluğunda şirketler arası ilişkilerde hukuki danışmanlık,
» Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması,
» Genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması,
» Genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi, karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamasında hukuki danışmanlık,
» Pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilafların çözümünde danışmanlık,
» Günlük işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülebilmesi için yazılı ve sözlü bilgilendirme,
» Üçüncü kişilerle yapılacak her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması ve var olan sözleşmelerin revize edilmesi