Maden Hukuku


Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usüllerin düzenlenmesi hususunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Enerji Bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalarda, maden arama izni ve maden bulma işlemleri, maden işletme izni, devri ve feshi, takaddüm hakkı, ruhsat hukuku, buluculuk,arama ruhsatı,işletme ruhsatı,sertifika,maden sicili,prospeksiyon,kamulaştırma ile ilgili hukuk ve idare davalarında,maden işletmeleri sebebiyle tazminat davalarında avukatlık hizmeti verilmektedir.