Enerji Hukuku


Büromuzun Enerji Hukukunda yıllara yayılan geniş tecrübesi vardır. Enerji dağıtım ve düzenlemeleri konusunda uzman akademisyenlerle birlikte müvekkillerimize danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlere ve Organize Sanayi bölgelerine enerji piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Müvekkilimiz olan şirketlerin Enerji Bakanlığı, EPDK ve TEİAŞ nezdinde yürüyen işlemlerine danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ ile olan hukuki uyuşmazlıklarında danışmanlık ve mahkemeler nezdinde temsil hizmeti sunulmaktadır.

Aynı zamanda elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin müşterileri ile olan uyuşmazlıklarının çözümünde hukuki danışmanlık yapılmakta ve mahkemelerde temsil edilmektedir.

Büromuz aynı zamanda yenilenebilir enerji projeleri kapsamında firmalara kanuna ilişkin son düzenlemeler, lisans başvuru ve alım süreci, yenilenebilir enerji üretimi, dağıtımı ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması sürecinde de destek olmaktadır.

Enerji hukuku kapsamında müvekkilimiz şirketlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;
» Enerji Piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri
» EPDK düzeyinde her türlü sürecin takibi
» Enerji şirketlerinin kurulumu
» İmtiyaz sözleşmeleri
» Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri
» Üretim paylaşım sözleşmeleri
» Lisans sözleşmeleri
» Akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerine hukuki danışmanlık
» Akaryakıt ve LPG bayilerine hukuki danışmanlık
» EPDK tarafından tahakkuk ettirilen idari para cezalarının iptaline ilişkin davaların mahkemeler nezdinde temsili
» EPDK aleyhine her türlü iptal davası açılması
» Elektrik ve doğalgaz Perakende dağıtım şirketlerinin alacaklarının kurumsal olarak tahsili ve icrai sürecinin takibi
» Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakande satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi