Sermaye Piyasası Hukuku


Büromuz, payları Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan halka açık şirketlere, şirket faaliyet ve yönetiminin, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve başta Kurumsal Yönetim İlkeleri olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyumunun sağlanması ve denetlenmesi, şirketin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer resmi makamlarla hukuki iletişiminin yürütülmesi, şirket paylarının kaydileştirilmesi, sermaye artırımı ve halka arz gibi projelerin yürütülmesi, elektronik genel kurul toplantısı, özel durum açıklaması, pay sahipleri ile ilişkilerin yönetilmesi, şirket çalışanlarının Sermaye Piyasası mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gibi şirketin olağan faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacağı her türlü hukuki desteği vermektedir. Büromuz, yukarıda saydığımız danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, Sermaye Piyasası ve Borsa İstanbul tarafından açılan soruşturmalarda avukatlık hizmeti de vermektedir.