Rekabet Hukuku


Müvekkilimiz şirketlere Rekabet Hukuku kapsamında aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktayız;

» Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık,
» Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek,
» Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi,
» Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmalara ilişkin savunma ve duruşma aşamasında temsili,
» Rekabet Kurumu kararları aleyhine iptal davası açılması,
» Yöneticilere eğitim verilmesi